Jdi na obsah Jdi na menu
 


Občasník 7.

20. 3. 2011

 

Račínský občasník

www.racin-obcasnik.estranky.cz

7. číslo , prosinec - 2010

 

Milí čtenáři,

zima na Vysočině je nádhernou záležitostí. Krajina zabalená do sněhobílé peřiny, kouř z komínů zdejších stavení,  rampouchy třpytící se ve slunci, kterého je  poskromnu. Čas voňavého cukroví,  očekávání, odpuštění, radosti a dárků. Navštěvující se rodiny, vzpomínky na ty, kteří tu již nejsou. Dovádění dětí v mrazivých dnech, stopy, které dokazují něčí přítomnost a které zase zmizí, aby  se mohly opět jiné objevit.

Ať už je zima v jakékoliv podobě, vždy je krásná a originální, někdy neúprosně drsná, ale to už ke zdejšímu kraji patří.

Přejeme příjemně prožité chvíle a okamžiky u vánočního stromečku, do roku 2011 stálý úsměv, zdraví, lásku, penízků tak akorát, spokojenost a štěstí.

Petra a Jaroslav Kubíčkovi + spol. bez r. o.  J

 

Něco o Račíně část 7.

 

A škola bývalá podrobněji z historického hlediska?

   Půvabně starosvětsky, lyricky i dramaticky ji popsal pan řídící Pavlíček. Školu postavila místní školní rada ve Vepřové r. 1908. Tehdy byl Račín ještě osadou, mládež chodila do školy do Vepřové. V létě, pokud se do školy vůbec chodilo, bývalo račínské omladině veselo: V Liškově mlýně u Nového rybníka se koupala, chytala pstruhy, raky a zaskotačila si i ve mlýně. Hůře bývalo v zimě; zkřehlé děti se ohřívaly ve mlýně a rozmrazily šatstvo, které bývalo po urousání jako prkno ztuhlé. Na oběd zůstaly děti ve Vepřovské škole. Obědvaly známé račínské pekáče (placky údajně z mouky a brambor), které jim maminky daly sebou, pro které se jim Vepřovští smáli. Tento symbol pekáče byl později znázorněn, díky vepřovským na hlavní fasádě školní budovy.

   Zřídit v Račíně školu, aspoň zimní exposituru, pokusil se račínský radní Antonín Králíček, ale ve Vepřové nepochodil. Pak se věci chopili obecní radní p. Jos. Zástěra a Karel Havel a přivedli záležitost k úspěšnému konci. Vepřovské obecní vedení ve své většině zřízení školy v Račíně doposledka potíralo.

   Školu začal stavět pan stavitel Pecháček z Přibyslavi na podzim r. 1907, vysvěcena byla o Hromnicích 1908 panem farářem Winklerem z Velké Losenice.

   První učitel pan Josífek, později p. uč. M. Řeřucha, Bořilová, Bažant, Zvánovec, Nevole, Pilař, Hamet, Knob, Tlustá, Koutná, Knob, 1928-1931 Vojtěch Pavlíček. Ve světové válce pro nedostatek učitelů hrozilo škole zavření a proto místní občané zahájili školní stávku a stávkovali v r. 1917 celé léto. Až po intervenci p. K. Havla pan inspektor Zeman poslal učitelku sl. Bořilovou z Vepřové. Pan učitel Jindra v r. 1923 zde sehrál s dětmi divadlo.

   V r. 1924 K. Havel podal žádost za osamostatnění naší expositury, ale nepochodil. Následovala celá řada jednání. V dubnu 1931 zemská školní rada v Praze provedla odškolení obce Račín od Vepřové, povolila zřízení samostatné školy jednotřídní. Hlavní zásluhy patří p. F. Křesťanovi č.4 a správci lesnímu p. Hubertu Bratránkovi. Dobré dílo podporovali další členové obecního zastupitelstva, zvolení 1929: již zmíněný starosta K. Havel, náměstek A. Hromádka, radní F. Křesťan, T. Sýkora i členové F. Dvořák, J. Král, S. Mach, Václav Wasserbauer, F. Truhlář. Toto obecní zastupitelstvo vykonalo i další kus práce elektrizováním obce a dokončením majetkoprávní dohody mezi Vepřovou a Račínem.

   Významnou řídící fungující školy byla paní Vlasta Gotzingerová, která v r. 1954 založila s dětmi soubor „Vysočina“, který se vydal na trudnou pouť od jedné chyby ke druhé, aby nakonec přece jen našel správnou cestu. Ocenění tehdy Jihlavského kraje se dočkaly „Královničky“, „Horácké děti“, „Horácká pomlázka“, „Řehořské obyčeje“, „ Na trávníčku“, „Horácké vánoce“, „Brusinky“, „Otevírání studánek“. Secvičování mnohdy nebylo lehké, neboť větší děvčata se nemohla hnout z domu bez mladších sourozenců, tato typická situace byla použita ve „Studánkách“. Nebylo to snadné, ale vždy se našla pomocná ruka. Brněnští etnografové udělali co se dalo, žďárská knihovnice pomohla obléknout děti a ještě si vyhradila: „Já Vám kroje vyšiju, ale zadarmo. Pro račínské děti to udělám ráda, protože se vždycky na ně těším“.

..................pokračování v dalším vydání................

 

(zdroj - Písání vybrané ze vzpomínek, kronik a knih pamětních na obec Račín, vydané Obecním úřadem v Račíně, 25. června 2005, neoficiální Pamětní kniha u Kubíčků, která je veřejně k nahlédnutí)

 

Události ve zkratce .

Srpen 2010.

·        V měsíci srpnu se stala Račínská hospůdka hospůdkou roku 2010 čtenářů deníku Vysočina. Srdečně gratulujeme.

·        Srpen patřil v okolních lesích houbám. Plné koše si odnášeli spokojení houbaři a po Račíně se linula vůně různě upravovaných deliketes z onoho místního bohatství. Pro letošní rok jednoznačně vyhrály houbové škvarky připravené v místním Rodinném hotelu Račín.

Září 2010

·        Druhý víkend v září patřil Blumo-nohecu. Na 1. místě se umístil tým Raci Račín, stříbrnou, tudíž medailovou 2.pozici si vybojovali Forďáci a na 3. místě se umístilo družstvo Bombarďáků. Počasí se vydařilo, gulášek nezbyl, pivečko vypilo. Sobotní večer zakončovala zábava za doprovodu živé hudby v místním hotelu. Tančilo se do nočních hodin a mnozí odcházeli příjemně unaveni s pocitem bezva prožité zářijové soboty, na kterou jistě vzpomíná i račínská omladina.

 

·        Místní dobrovolní hasiči se jako již každým rokem věnovali sečení obecních pozemků, včetně posečení a odvozu trávy z Příhona, který spadá pod CHKO Žďárské vrchy. Náležitě jim patří poděkování.

·        Krásné, místy mrazivé pondělí 20.9.2010, obloha bez mráčků a na louce nad Veselými balón. Přesněji řečeno dárek od potomků k životnímu jubileu panu Ladislavu Látalovi (optikovi, který pokračoval v rodinném řemesle svého dědečka Aloise Látala, založil firmu Optik Látal a dnes pokračuje syn Bc. Jiří Látal v prostorách Polikliniky ve Žďáře nad Sázavou). Let balónem byl jistě vzrušujícím a nezapomenutelným zážitkem. My se se zpožděním připojujeme ke gratulaci a přejeme především pevné a stálé zdraví, pohodu a lásku vždy a všude za každého počasí.

·       25.září 2010 se konaly Dětské rybářské závody. Oproti loňskému roku byli mladí rybáři a mladé rybářky úspěšnější, největší počet kaprů ulovil Leoš Uhlíř ml.. Děti se naučily býti trpělivějšími a také tomu, že se čekat vyplatí. K svačině si daly opečený párek u místní zvonice (=hasičárny).

Říjen 2010

·        V sobotu 2.října 2010 byl místními rybáři uskutečněn výlov rybníka Jordán. K vidění byly různé druhy ryb a nechyběl ani rak. Děti se bavily sběrem skořápek z mušlí, které pak do rybníka vracely. K obědu se v hasičárně podávala teplá polévka pro nejmenší a kapří řízky s dvěma druhy bramborového salátu, který s kuchařským uměním výborně připravila E. Halousková.

 

·        O týden později, ale v neděli 10.10. se pro změnu vypouštěl místní menší rybník Pijáček pod dětským hřištěm.

·        15-16.10.2010 volby do zastupitelstva obce Račín na příští 4 roky. Do zastupitelstva obce byli zvoleni – Ing. Iva Königová, Jiří Subý, Pavel Hájek, Leoš Zich, Miroslava Machová, Leoš Uhlíř, Luděk Mach. Přejeme mnoho sil a úspěchů v nadcházejících letech, ať obec Račín vzkvétá!

·        V sobotu 16.října od 18,oo hod. se v místní hospůdce konalo přátelské posezení u příležitosti dokončení výstavby obecní splaškové kanalizace a ČOV Račín. Jako pohoštění bylo grilované prase (realgrilmen J. Halouska a J. Kubíček ml.) a točené pivečko. K tanci hrála reprodukovaná hudba.

Listopad 2010

·        Koncem listopadu zdejší kluci otužilci a příznivci sportu na hřišti nad Pijáčkem ještě hráli nohejbal. Počasí opravdu přálo a první sněhové vločky na půdu Račína dopadaly až ke konci tohoto měsíce.

·        Sobotní večer 27. listopadu proběhlo příjemné posezení račínských rybářů v místní hospůdce. K ochutnání byly nejen rybí speciality, např. štika v rosolu, rybí salát, mlíčí, jikry, polévka, uzené ryby, ale též netradičně upravený hermelín a sladká tečka v podobě dortu na závěr. Děkujeme tímto za možnost ochutnat báječné dobroty a smekáme před kuchařským uměním těch, kteří se na přípravě menu podíleli.  

Prosinec 2010

·        Mikuláš s andělem a čerty opět navštěvovali příbytky račínských dětí a rozdávali sladkosti natěšeným, někdy bázlivým dětičkám, které bádaly ve svých hlavinkách nad tím, zda byly hodné a občas rodiče přece jen nezlobily. Nakonec všechny zůstaly ve svých domečkách a čertíci tak odešli s prázdnými pytli. 

A na co se těšit........?

Ø       Na to, že 24.12. přiletí Ježíšek a hodným naježí možná dárečky. Ten, kdo na Štědrý den dodrží přísný půst, uvidí možná zlaté prasátko.

Ø       Na Nový rok 2011, který bude jistě originální a přinese nové netradiční zážitky.

Ø       Další číslo občasníku vyjde na jaře 2011, nejpravděpodobněji koncem března. Najdete jej v Račínské hospůdce, někteří ve svých schránkách, na požádání u Kubíčků, na internetové adrese viz nahoře. Jelikož výtisk jednoho čísla vychází na nemalé finanční prostředky, tímto se omlouváme, nelze vyhovět všem a doručit do všech domácností. Proto po popřečtení můžete poslat dále.                

Gratulace, výročí, oslavy, narození...

Mnoho lásky, žádné vrásky, bezva náladu, stálou pohodu, ať zdravíčko slouží, život prodlouží, štěstíčka od kominíčka a mnoho pozitivního do dalších let ! Vše jen to nejlepší a nejhezčí přejeme všem oslavencům.

 

  • v lednu oslaví pan Jaroslav Zich úžasných 70 let a krásných kulatých 55 let Pavel Hájek
  • jarnímu měsíci březen vévodí paní Marie Šimková s nádhernými 70

 

NOVINKA....čerstvě narozená miminka....... nejsou a nejsou k dispozici, je tu zima, brzy tma, dlouhé večery, třeba se někomu zadaří J

 

Šikovné recepty a zajímavosti

Artritida

Artritičtí pacienti mohou denně, ráno a večer jeden šálek horké teplé vody s 2 lžičkami

medu a 1 malou lžičkou skořice. Užívají-li tuto medicínu pravidelně, může se vyléčit dokonce i chronická artritida. Dle výsledků průzkumu dělaného na universitě v Copenhavenu bylo zjištěno, že z 200 pacientů léčených 1 lžící medu a lžičkou skořice před snídaní, bylo 73 nemocných úplně zbaveno bolesti a do měsíce nemocní, kteří se nemohli pohybovat, začali chodit bez bolestí.

Infekce močového měchýře

Rozpustit 2 lžíce medu a 1 lžičku skořice ve sklenici vlažné vody a vypít. Tím se odstraní infekce měchýře a močových cest.

Cholesterol

2 lžíce medu a 3 čajové lžičky skořice smíchané s 2 dl horké teplé vody, které podávali pacientům s vysokou hladinou cholesterolu, dokázaly snížit hladinu cholesterolu o 10% do 2 hodin. Podává – li se 3x denně, je vyléčen i pacient s chronicky vysokou hladinou cholesterolu. Dle informací zmíněného časopisu i samotný pravý med, je – li užíván denně, zabraňuje zvyšování cholesterolu.

Nachlazení

Ti, kdo trpí na časté nachlazení, by měli užívat 3x denně 1 lžíci vlažného medu s ¼ lžičky skořice po dobu 3 dnů. Tím se vyléčí nachlazení, chronický kašel a pročistí průdušky.

Potíže se žaludkem

Med se skořicí úspěšně léčí i bolesti žaludku a chrání žaludek od vzniku žaludečních vředů.

Plynatost

Dle studií prováděných v Indii a Japonsku, med a skořice zabraňují tvoření nadbytečných plynů při trávení.

Posílení imunitního systému

Každodenní užívání medu a skořice posiluje imunitní systém a chrání tělo před viry a bakteriemi a brání útokům virových infekcí. Med obsahuje obrovské množství železa a vitaminů. Pravidelné užívání medu posiluje bílé krvinky v jejich boji s viry a bakteriemi.

Těžký žaludek

1 lžička skořice a 2 lžíce medu před jídlem zabraňuje zvýšení kyselosti žaludku i u nejtěžších jídel.

Chřipka

Vědci ve Španělsku zjistili, že med obsahuje přírodní látky, které zabíjejí kmeny chřipky a chrání před ní pacienty.

Kožní infekce

Aplikace medu a skořice na postižená místa léčí ekzémy i pásový opar a všechny typy kožních infekcí.

 

 

Pomazánky nejen na Sivestra

Zabijačková pomazánka 

250 g   jaternicového prejtu,    4 stroužky česneku,   křen,   hořčice, 80 g másla, 1 cibule, sůl.

Do prejtu přidáme změklé máslo nakrájenou cibuli, česnek rozetřený se solí, spojíme se 2 lžícemi hořčice (kremžské  nebo  francouzské), a nakonec vmícháme 2 lžíce nastrouhaného křenu. Zdobíme okurkami, paprikami nebo rajčaty.  Příloha topinky nebo chleba.

 

 

Zeleninová pomazánka 

2 sýry Žervé, 50 g másla, mléko (podle potřeby), sůl, 150 g mrkve strouhané , citronová šťáva.

Žervé rozmačkáme vidličkou, zředíme mlékem, přidáme nastrouhanou mrkev, osolíme, přidáme podle chuti citronovou šťávu a dobře vyšleháme.  

 

Šunková pěna 

6 lžic másla, šálek smetany, sůl, pepř, 200 g šunky, 1/2 lžičky sladké papriky.

Do změklého másla postupně vmícháme smetanu a ušleháme hladkou pěnu. Osolíme ji, opepříme, přidáme jemně rozemletou šunku, papriku a dobře rozmícháme. Pěnu podáváme s jemným pečivem.

 

 

Ševcovský mls 

500 g měkkého salámu, 100 g majolky, 1 cibule, 2 sterilované okurky, 2 lžíce rostlinného oleje, 2 lžíce plnotučné hořčice, lžíce jemného kečupu, lžíce worchesteru, 3 kostky cukru

Salám, cibuli a okurky umeleme na masovém mlýnku. Olej, hořčici, kečup, ocet, worchester a 3 kostky cukru svaříme. Po vychladnutí zamícháme do umletého salámu a přidáme majolku. Opět dobře promícháme.

 

Sloní žrádlo 

500 g měkkého salámu, 2 kyselé okurky, 1 malá majolka, 1 větší cibule, necelá lžíce chilli koření, 1 lžíce kečupu, 1 lžíce octa, 1 lžíce oleje, 4 kostky cukru.

Nakrájíme salám, okurky a cibuli. Zahřejeme (ale nevaříme) kečup, ocet, olej a cukr. Přidáme chilli koření a majolku, vše promícháme. Mažeme na nakrájenou večku.

 

Pomazánka z lučiny 

Lučina, 2 lžíce kečupu a 2 stroužky česneku.

 

 

 

Jablkový koláč s polevou
Suroviny
Těsto
4vejce
100 g mletých ořechů

 100 g mletého máku

100 g polohrubé mouky

1/2 sáčku kypřícího prášku do pečiva
700 g strouhaných jablek

200g práškového cukru
Poleva
100 g čokolády, 80 g másla
Pracovní postup
Žloutky utřeme s cukrem. Z bílků vyšleháme tuhý sníh. Do misky dáme vymíchané žloutky, mletý mak, mleté ořechy, mouku smíchanou s kypřícím práškem, nastrouhaná jablka a tuhý sníh z bílků. Smícháme. Připravené těsto dáme na vymazaný a moukou vysypaný plech a upečeme ve vyhřáté troubě. Po vychladnutí ho polijeme čokoládovou polevou, nakrájíme na kousky a ozdobíme.

Vánoční tradice a zvyky 

 

Někteří z nás považují vánoční zvyky a tradice jen za hloupé pověry. Vánoční zvyky a tradice jsou však příjemným dotvořením vánoční atmosféry.

Půst na Štědrý den a zlaté prasátko
„Když nebudeš na Štědrý den jíst, tak uvidíš zlaté prasátko“. Zlaté prasátko zatím nikdy nikdo neviděl, ale přesto se tento zvyk snaží některé rodiny dodržovat. Děti tomu ovšem věří a čekají, že ho uvidí. Navíc jim pořádně vyhládne a nebudou se večer nimrat v jídle.        Polibek pod jmelím
Zavěste v bytě jmelí a na štědrý den se pod ním polibte, láska Vám pak bude přát po celý rok. Podle starých Keltů navíc polibek pod jmelím zajišťuje plodnost.
Nezapomeňte jmelí pověsit dostatečně vysoko, aby na něj nedosáhly dětské ručičky, je totiž jedovaté.                                                                                                                         Rozkrojení jablíčka
Krásná a stále ve všech rodinách dodržovanou tradicí. Při rozkrájení jablíčka zjistíte svoji budoucnost. Pokud se Vám objeví hvězdička, budete zdraví a šťastní po celý rok. Pokud se Vám objeví křížek, musíte si dávat pozor, hrozí Vám nějaká nemoc.                                 Zvyky u štědrovečerní večeře

  • na štědrovečerní stůl se dává náhradní talíř pro náhodného hosta
  • necháme si šupinky z kapra, aby se nás stále držely peníze
  • pod talíř dáváme zlatý penízek
  • od štědrovečerní večeře se nesmí vstávat. Ten, kdo vstane, do roka zemře.

Pouštění lodiček
Pouštění lodiček z ořechových skořápek je zvyk, který potěší zejména děti. Do poloviny skořápek vložíme svíčku, kterou pak zapálenou položíme do mísy s vodou. Ten komu svíčka zhasne, bude nemocný.                                                                                                            Lití olova
Nad plamenem na kovové naběračce roztavte kousek olova a do nádoby s vodou (nejlépe kovové) olovo opatrně a naráz nalijte. Vznikne Vám odlitek, podle kterého posuzujete, co Vás v příštím roce čeká.

Něco pro zasmání...

v      „Franto, co dostaneš k Vánocům?“ „Člověče asi chlapa. Viděl jsem ho u manželky ve skříni.“

v       Malý chlapec píše Santa Clausovi: „Pošli mi bratříčka!“ Santa odpoví: „Pošli mi mámu!“

v       U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů: „Víte, otče, ta moje tchýně by stála za hřích!“ Pamatuj synu, nesesmilníš!“ „Kdepak velebnosti, NEZABIJEŠ!“

v       Teorie o původu člověka nejnověji podávají moravští „vědci“. Člověk pochází ze švestky!!! Zdůvodnění: Ze švestky je slivovice, ze slivovice opice a z opice člověk!

v       Jaký je rozdíl mezi mléčným zubem a mužem? Mléčný zub ví, kdy má vypadnout.

v       Proč se zřítí zídka o kterou se muž opřel? Protože moudřejší ustoupí.

v       Je lepší zemřít na AIDS od hezký holky, než na infarkt od blbýho šéfa.

v       Jízdní kola a padlé kamarády opírejte o vrata.

v      Jeden ze života ...
Otec se vrací z práce kolem hračkářství a náhle si uvědomí, že má dcera narozeniny. Zabrousí dovnitř a zeptá se, kolik stojí vystavené Bárbíny.
"Pane, máme Sportovní Barbie za 350, Plážovou Barbie za 350, Disco Barbie za 350, Baletku Barbie za 350, Astronautku Barbie za 350 a Rozvedenou Barbie za čtyři a půl tisíce. "Cože, proč je Rozvedená Barbie tak drahá a ostatní po 350?                                                               " Prodavač obrátí oči navrch hlavy, povzdechne si a unaveně vysvětluje:
"Pane, rozvedená Barbie je v balíčku s: Kenovým autem, Kenovým domem,
Kenovou lodí, Kenovým nábytkem, Kenovým...počítačem a jedním z Kenových přátel." 

v       Manžel říká manželce: „Nechápu, jak můžeš být tak krásná a přitom tak blbá.“

Manželka odpoví: „Bůh mne stvořil tak krásnou, abych se ti líbila, a tak blbou, aby jsi se líbil zase ty mně!“

v       Rady pro ženy:

1.       Když přesolíte polévku, hoďte do ní kousky brambory - NE! Vaše rodina má být ráda, že jste něco vůbec uařila!

2.       Bolí Vás hlava? Vezměte citron a rozkrojeným si potřete čelo – NE!  Vezměte citron, rokrojte a hoďte do sklenice s Tequilou a vypijte. Hlava sice budete bolet dál, ale budete příliš opilá na to, aby Vám to vadilo.

3.       Aby láhev vína při otevírání neklouzala, zabalte ji do utěrky – NE! Oblečte si něco sexy a zaklepejte na dveře souseda.

 

Pranostiky

  • PROSINEC - Studený prosinec - brzké jaro, mírný prosinec - mírná celá zima.
  • LEDEN- Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
  • ÚNOR- Co si únor zazelená, březen si to hájí; co si duben zazelená, květen mu to spálí.
  • BŘEZEN- Hřmí-li v březnu, sněží v máji.

FILOZOFIE ŽIVOTA
1. Pokud se k vám jednoho dne život otočí zády, chyťte ho za prdel.
2. Psychiatři říkají, že každá čtvrtá osoba má nějakou mentální poruchu, takže pokud jste se třemi přáteli a nepozorujete nic zvláštního, pak ten blbec jste vy.
3. Na dosáhnutí cíle je potřeba snít. Takže se na všechno vykašlete a běžte spát.
4. Když je vám jednoho dne vaše milovaná osoba nevěrná a vy chcete vyskočit z okna, pamatujte: to, co vám nasadili, jsou parohy, ne křídla.
5. Sex je jako karetní hra - pokud nemáte dobrého spoluhráče, pak je potřeba mít dobrou ruku.
6. Když jednoho dne ucítíte velké prázdno - jezte, je to hlad.
7. Nikdo není bez chyby, i hovno má své mouchy.
TAK JEDNODUCHÝ JE ŽIVOT!

 

 

Ježíšek

Petra Kubíčková B.

 

Očekávání plné jsou dětské dušičky,

natahující ke stromečku ručičky.

 

Očka svítící do dáli,

kdy od okna se téměř nevzdálí.

 

Otázky, zda splní se tajná přání,

zda byly dostatečně hodné - váhání.

 

Úsměvy u štědrovečerního stolu,

nedočkavost a povolení pít kolu.

 

Nastražená dvě ouška

a tajemství zahalující neviditelná rouška.

 

 

 

 

 

Tu najednou zvoneček zní,

dveře dokořán se rozletí.

 

Nadšení prostě veliké,

není potřeba jmění movité.

 

Rychlost a netrpělivé dětičky,

na zdi nadskakující poličky.

 

Neuvěřitelná radost z dárků

nezná hranice těchto svátků.

 

Ať pokaždé, vždy a všude

šťastných dětských tvářiček neubude.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názory čtenářů se nemusí shodovat s názorem lidí, kteří přispívají do tohoto občasníku a dále vydavatelů.

Za případné chybné informace se předem omlouváme, neboť nelze docílit toho, být neomylní.

Pokud má někdo zájem o gratulaci blízké osobě, či jinou propagaci, rádi uveřejníme jeho příspěvek.

Srdečně děkujeme za pomoc,  sponzoring a příspěvky od všech lidí dobré vůle, kterých neustále přibývá a bez kterých by toto a další vydání nejspíš nebylo.