Jdi na obsah Jdi na menu
 


Občasník 5.

12. 12. 2010

 

Račínský občasník 

www.racin-obcasnik.estranky.cz

5. číslo, červen - 2010

 

Milí čtenáři,

volby za námi, další  před námi. Léto téměř nadosah, jen jestli si toho sluníčka vůbec užijeme. Sopka nám evropanům   docela dost zasoptila. Nadělila množství deštivých mraků , téměř žádnou možnost ohřevu a tím pádem náladu pod psa. Dokonce se i v červnu kouřilo z komínů místních stavení. Věřme, že bude líp a s nástupem prázdnin nastane  léto, to opravdové,  teplé, pohodové, báječné a bohaté na zážitky všeho druhu.

 Petra a Jaroslav Kubíčkovi + spol. bez r. o.  J

 

Něco o Račíně část 5.

 

    Živočišstvo: Ozdobou je vysoká zvěř, dříve mnohem hojnější. Pořádány jsou hony na lišku, lze ulovit i jezevce, kterého však správa revíru šetří pro poměrný užitek. Veverky, kanci, tchoři, kuny, lasičky. U rybníků tu a tam krysa pižmová, vydra. Na polích a zahradách hraboši.

   V Padrtinách a v okolí Velkého Dářka to jsou tetřívci i sluka, kachny, racci, volavky, čápi, divoké husy, roháče, slípky lysky. Na neopatrného chodce může číhat nebezpečí v podobě zmije obecné, vyskytuje se též užovka, slepýš.

   Nad hlavou zakrouží jestřáb, či káně, Slyšet lze datly a strakapůdy. Na některých stavení je možné pozorovat domov jiřiček, vlašťovek, které se pravidelně na jaře vracejí. V zimě pak kvíčaly, hejli, v r. 1930 i brkoslavi, křivonosky a jikavci přiletěli, za tužší zimy sojky. V červenci 1931 na třešně zavítaly k Truhlářům dlaskové.

   Do Jordánu v r. 2007 vysazeno na stovku raků, z ryb je zde chován kapr, štika, tolstolobik, lín, cejn a množství plevelných ryb. V sádkách u Velké Losenice chován pstruh obecný.

   Zástupci zajímavého hmyzu jsou paví oko bukové, žluťásek borůvkový, babočka osiková, hrušková, kopřivová, admirál či otakárek. Hojní jsou okáči, modrásci a škodnou na zahrádkách můra a bělásek zelný.

   Díky různorodému výběru a nabídkám rostlinstva v obchodech je dnes již možné pěstovat různé odrůdy v exterieru či interieru, které nejsou pro danou lokalitu typické.

   Podnikání v obci:   Pokračování  přístě..............

 

(zdroj - Písání vybrané ze vzpomínek, kronik a knih pamětních na obec Račín, vydané Obecním úřadem v Račíně, 25. června 2005, neoficiální Pamětní kniha u Kubíčků, která je veřejně k nahlédnutí)

Události ve zkratce .

 

koncem března 2010

·        Mistr Pavel Hájek dokončil rám obrazu pro kostel v Havlíčkově Borové. Řezbář vytváří již dlouhá léta velice pěkná a zajímavá díla, která jsou vystavována také za hranicemi malebné obce Račín a zdobí příbytky lidí, pro které je dřevo a výtvory z něj srdeční záležitostí.                   

·        Obraběč má titul k narozeninám – tento článek byl vytištěn v deníku Vysočina. Jarda Mašek se stal v den svých narozenin nejúspěnějším účasníkem soutěže mladých kovoobraběčů Kovo Junior 2010.  Gratulujeme a přejeme vše jen to nejlepší a do budoucna ať se stále daří!

Duben 2010

·        Začátek měsíce patřil motorkářům, kteří měli možnost zúčastnit se otevírání silnic na Vysočině. Sraz se konal 3.4.2010 ve Žďáře nad Sázavou, projíždělo se Polničkou, Račínem, Vepřovou, Malou Losenicí, Přibyslaví,....zakončení bylo v Sázavě, kde se později konala zábava. Z Račína se srazu zúčastnili 4 stroje.

·        Velikonoční pondělí bylo jako již každým rokem veselé. Letošní pondělí připadalo na 5. dubna 2010. Malí i velicí hodovníci dostávali za vyšlehání mnoho všelijakých dobrot a s úsměvy obcházeli stavení v obci.

·        Počasí v tomto měsíci bylo doslova a do písmene aprílové. Nadílka krup vystřídala vzápětí sluneční paprsky, déšť pak napomohl duze a sníh oblékl krajinu do bílé krajky, která nevydržela příliš dlouhou dobu, jelikož matka příroda „řádila“ nanovo.

·       Konec měsíce patřil čarodějnicím, na které zvaly  veselé plakáty jejichž autorkou byla Evča Halousková . Atmosféra byla báječná, rok od roku se schází víc a víc lidiček, což je fajn. K ochutnání byly různé lektvary (pálenka, vínko), děti dostaly buřty na opečení. Hranici připravila rodina Veselova, čarodějnici na ni nainstaloval Luděk Mach a oheň při západu slunce zapálil Leoš Uhlíř, který se na organizaci této akce podílel a jako hasič pak ohniště spolu s ostatními dobrovolníky pravidelně kontroloval. Malé i velké čarodějnice létaly všude kolem a dokonce jim byla postavena i osvětlená přistávací dráha, kterou navrhla, následně realizovala rodina Ošťádalova. Čarodějnice, které přežily tímto moc děkují za bezpečný a organizovaný vzlet a dolet, stejně jako za bezva večer ;-)  

Květen 2010

·        Na prvního máje již stála na prostranství za obecní budovou a hospůdkou Májka, která byla vyšší než předchozí léta. Každým rokem jde o originál, letos měla jedinečně věnec až u země J a vydržela až do konce května a déle C

·        V neděli 2.5.2010 proběhla šestá disciplína dvanáctiboje účastníků Žďárské ligy mistrů, téměř desetikilometrový krosový běh ze Žďáru n. S. na Račín. Vítězem se stal Jan Klement, v ženské kategorii Martina Šulcová.

·        Dne 8.5. 2010 byl úspěšně překonán rekord v dálkové dopravě vody, kterého se zúčastnili také místní dobrovolní hasiči - Honza Zach, Míra Halouska a Leoš Uhlíř (z celkově  2592 dobrovolných hasičů z celé ČR). Voda putovala z Dolních Louček (okres Brno) na vrchol Devíti skal na Žďársku, překonala převýšení 541 m a urazila 63,46 km.

·         

·        Počasí v tomto měsíci bylo nadměrně deštivé, slunečních paprsků málo a teplo nic moc. Naopak se na mnoha místech ČR rozvodnily řeky a nastaly povodně L

 

·        Vítání občánků v naší malebné obci se konalo 18.5. 2010 v prostorách místního hotelu. Přivítání bylo opravdu kouzelné. František Sytař, Klára Říhová, Václav Špičák a Daniel Uhlíř se měli čile k světu a starosta je patřičně, se vší slávou přivítal do řad obyvatel Račína. Recitací obohatily program Leontýnka Špačková společně s Terezkou Machovou.                                                                        Šťastným rodičům ještě jednou gratulujeme, ať jim dětičky rostou do krásy, ať jsou zdravé, veselé, šťastné a život jim přináší bezstarostný úsměv na tvářích.                                                                        Kéž by takových společenských akcí bylo více a ve zdraví a pohodě by se místní scházeli.                                         Poděkování patří starostovi obce J. Subému, provozovateli hotelu Ing. Z. Čižinskému, paní L. Slámové a všem, kteří se na uskutečnění této milé události podíleli.

·         

·        Konec května patřil volbám do parlamentu ČR. K volbám zde přišlo celkem 93 voličů, platných hlasů bylo odevzdáno 73.                                                                               Na 1. místě se umístila ODS, 2. místo obsadila TOP 09, 3. místo ČSSD, 4. KDU-ČSL, 5. Komunisté, 6. společně Věci veřejné a Suverenita a na 7. místě  Zemanovci.

·        Den před volbami obdrželi někteří místní obyvatelé anonymní dopis, který popisoval určité události v obci a nahlížel do soukromí jistých osob. I přes rozdílné povahy, názory lidí se domníváme, že takový způsob jednání není vhodný, nikomu nepřísluší posuzovat soukromí druhého. Vynaložené úsilí a čas dotyčné či dotyčného by se jistě pozitivně uplatnilo v jiných oblastech problémů naší obce.

Červen 2010

·        Začátek června patřil úpravám travního porostu v obci, na kterém se podíleli místní dobrovolní hasiči.

·        Pánové Ondra Mička společně s Lubošem Šturcem neustále zdokonalují nejen dětský hrad, ale také jeho okolí na pozemku rodiny Leopoldovi. Obdivuhodná rukodělná práce a díla zdobí prostory této stavby. Od loňska přibylo nápadů, děti se tak mohou proběhnout hradem, kde na ně čeká skluzavka, prolézání, stěna pro horolezce, sjezd po tyči, houpačka a další skvělé atrakce pro ratolesti. Opět důkaz toho, jak jsou lidé v naší maličké vesničce na Vysočině šikovní.

·        Oslavy Dne dětí letos připadly na neděli 6.6. 2010. Podrobnosti najdete na oficiálních internetových stránkách obce Račín.

·        Už VI. ročník Račínské lávky se uskuteční v neděli 27.6.2010. Všichni jsou srdečně zváni, opět se bude soutěžit o prima ceny, které jistě potěší.

A na co se těšit........?

Ø       Děti budou mít dvouměsíční prázdniny, doufejme, že jim počasí bude přát, tedy hurá k vodě, na kola, výlety, atd..

Ø       Koncem prázdnin, popřípadě začátkem září se uskuteční Blumo-račínský nohejbal. Akci organizuje pan M. Bluma, utkání mezi zúčastněnými týmy se bude konat na hřišti u Pijáčku.

Ø       Budou se konat letos již druhé volby. Tentokrát do zastupitelstev měst a obcí.

Ø       Další číslo občasníku vyjde koncem měsíce září a najdete jej v Račínské hospůdce, někteří ve svých schránkách, na požádání u Kubíčků, na internetové adrese viz nahoře. Jelikož výtisk jednoho čísla vychází na nemalé finanční prostředky, tímto se omlouváme, nelze vyhovět všem a doručit do všech domácností. Proto po přečtení můžete poslat dále.                Pokud by chtěl kdokoliv další přispět, měl možnost namnožit výtisk, pomoc vždy a rádi uvítáme  ;-) 

Gratulace, výročí, oslavy, narození...

Všem oslavencům přejeme hlavně a hlavně zdraví, mnoho sil , štěstí od kominíčka, plnou náruč lásky nejen od nejbližších, ale také od ostatních místních usedlíků a lidí, kteří přejí opravdu od srdce jen to nejlepší, pozitivní, nejhezčí

do dalších let.

 

  • koncem června oslaví kulaté výročí 70 let pan Jan Zach    
  • v červenci pak skvělých 55 let Zdenek Pfaur                                                                                 

 

NOVINKA....čerstvě narozená miminka.......momentálně nejsou k dispozici, pokud nastane výpadek elektrického  proudu v obci, třeba zasejc budou J

 

Šikovné recepty a něco pro potěšení chuťových buněk

Slaní šneci od paní Milady

Suroviny:

300 ml mléka, lžička cukru, 40 g droždí, 500 g hladké mouky, vrchovatá lžička soli

Náplň:

2 cibule, 2 stonky celeru, 150 g uzeného masa, 1 červená paprika, lžíci hořčice, lžíci kečupu

Suroviny na těsto zpracujeme na vláčné těsto a necháme přibližně hodinu kynout. Mezitím si připravíme náplň.

 

Cibuli, stonky celeru, uzené maso a červenou papriku lehce opečeme na pánvi. Po zchladnutí zamícháme lžíci hořčice a kečupu.

 

Vykynuté těsto rozválíme na plát, pomažeme náplní a stočíme do rolády. Pomocí režné nitě pokrájíme na 2–3 cm široké plátky, které pečeme v předehřáté troubě do růžova.

Použijte pečící papír!!!

Řezy na plechu klademe dále od sebe, v troubě ještě hodně nakynou.

 

Dobrou chuť a pěkný den přeje Raiminiusová Milada

 

Zajímavosti

 

CITRUS NA VYČIŠTĚNÍ STŘEV
Na ideální vyčistění střev je jednoduchý přírodní produkt – citrusový plod. Každý večer cca dvě hodiny po posledním jídle zkonzumujeme jeden celý citrusový plod, nejlépe grep, ale nejčastěji se užívá pomeranč , (i citrón) vše bez kůry . Ne jen šťávu ! Pak už nic nejíme !!! Dužina citrusových plodů neprovádí detoxikaci, ale čistí veškeré toxické nálepy, usazeniny i parazity a působí ve střevech jako štětka na vymývání sklenic. Ideálně čistí klky ve střevech a na rozdíl od léků, se pak nemusíme v těle doplňovat vzácné bakterie, které jsou součástí imunitního systému. Lidé užívající pravidelně denně potvrdili, že v minulosti trpěli zácpou, syndromem dráždivého tračníku, těžkou plynatostí a nadmutím, obezitou, chronickou vyčerpaností, bolestmi žaludku. Odstranili i problémy s kůží a vlasy, jakož i dalšími častými nemocemi. Chci jen podotknout, že během několika měsíců došlo k jejich váhovému úbytku až o 6 kg , ale pozor, ne na objemu v pase, ale na váze! Prostě zbavili se odpadů - fekálií, zahnívajících ve střevech a způsobujících tak výše uvedené problémy, z nichž nejvážnější je rakovina konečníku. Je to dlouhodobá – doživotní kůra, ale jeden citrus denně není skoro žádná finanční investice. Bez další změny stravovacích návyků. Zvažte sami, co je lepší.

 

KŘEN

Velmi posilující účinek na naši obranyschopnost má například křen. Obsahuje dostatek důležitých živin a má antibiotický účinek. Křen dokáže v našem těle účinně eliminovat infekce a je výborným doplňkem léčby při nachlazení, angíně a chřipce.V případě nemocí spojených s kašlem a rýmou nám ale křen prokáže ještě jednu skvělou službu. Jeho silice rozpouštějí usazený sekret na sliznicích dýchacích cest - jak v nosních dutinách, tak v plicích a průduškách. Tento účinek pocítíme už při jeho krájení či strouhání, projevuje se typickým slzením, stejně jako u cibule.

  • Křen s medem

Křen najemno nastrouháme a 2 lžíce křenu smícháme se lžící medu. Užívat bychom pak měli 3 x denně jednu čajovou lžičku, u dětí dávku raději o něco snížíme. Už za moment po jeho konzumaci pocítíme, že se nám "spouští rýma", snadněji odkašláváme a lépe se nám dýchá.

  • Jablečný křen

3 lžíce strouhaného křenu, 2 nastrouhaná jablka, šťáva z půlky citronu. Vše promícháme a podáváme jako přílohu k vařenému masu

  • Křenová šlehačka

250 ml smetany ke šlehání, 4 lžíce nastrouhaného křenu
Ušleháme tuhou šlehačku a lehce do ní vmícháme křen. Podává se šunkou jako šunkové rolky nebo s tenkými plátky hovězího uzeného jazyka.

 Něco pro zasmání...

 

v      Co řeknu-to sedí. Nechtěl bych ale sedět zato, co řeknu.

v      Nenáviděl jsem svatby v rodině. Babičky a tetičky mne štípaly
 do tváří, smály se a říkaly: "Teď jsi na řadě ty!"
 Přestaly s tím, když jsem jim na pohřbech začal
 dělat to samé...

v      Tajemství úspěchu je slušnost a upřímnost. Jakmile se jich zbavíte, dosáhnete všeho.

v      Dobrý začátek-špatný konec. ......Špatný začátek-ještě horší konec!

v      Alkohol Vám nedá odpověď. Ale pomůže Vám zapomenout na otázku.

v      Čeho se nejraději zříci! Vína nebo žen? Vždy bude záležet na ročníku!

v      Každý by se chtěl dožít vysokého věku. Nikdo ale nechce být starý.

v      Politický systém připomíná žumpu. To největší svinstvo vždy vypluje nahoru.

v      Na životě je nejkrásnější jeho rozmanitost, každý den Vás nasere někdo jiný.

v      Když něco nemůžete změnit, tak se s tím naučte žít!

v      Malý chlapeček se vždy před spaním pečlivě modlil. Jednou tatínek řekl, že si synkovu modlitbu poslechne. Tak večer zastavil s uchem na dveřích. Synek odříkal Otčenáš a poté:"Dobrou noc tati, dobrou noc mami, dobrou noc babi, sbohem dědo."
Týden nato dědeček umřel. Tatínek si vzpomněl na divnou modlitbu a velice ho to překvapilo. Proto se večer zase zastavil u dveří a poslouchal: "Dobrou noc tati, dobrou noc mami, sbohem babi." A za týden umřela babička. Tatínkovi už se to vůbec nelíbilo, a o to více ho šokovala večerní modlitba: "Dobrou noc mami, sbohem tati."
Neváhal, vzal vkladní knížky a jel si na týden užívat zbytku života. Chodil po barech, nechal se doprovázet sličnými ženami až na hotelový pokoj.....Po čtrnácti dnech vyvádění (když mu došly peníze) si uvědomil, že před týdnem měl umřít a pořád žije. Jel tedy hned domů. Hned u dveří na něj vyrazila jeho žena: "Ty svině ožralá, co ty seš to za člověka, všechno jsi prochlastal, taháš se s děvkama, soused před týdnem umřel a ani na pohřbu jsi mu nebyl...!" :-D

v      Pátek 18.30
Manžel: "Zlato co kdybychom si udělali krásný víkend?"
Manželka: "Jasně, miláčku? Co mám udělat?"
Manžel: "Kup mi basu piva a odjeď k matce."

v      Babička se přihlásila na univerzitu. Doklady měla v pořádku, zkoušky udělala
a tak jí přijali.
Ale předseda komise si přece jen neodpustil zvědavou otázku.
"Milá paní, na co vám bude v penzi vysoká škola?"
"To nedělám pro sebe, ale kvůli dědovi. Ten starý vůl v hospodě řekl,
že by k sedmdesátce jako dárek strašně chtěl ještě jednou přefiknout nějakou
studentku.

v      Pepíček se ptá Mařenky: "Mařenko, chceš si hrát na doktora?"
Mařenka: "Chci."
Pepíček: "Tak mi dej třicet korun!"
:-))

v      Jeden filmový nakonec: „Lepší je si to posrat podle svýho, než podle toho, co ti raděj ty druhý.“

 

 

Pranostiky, citáty...

  • ČERVEN - Červen stálý, prosinec dokonalý.
  • ČERVENEC – Červenec horký, pěkné jsou vdolky.
  • SRPEN – Co srpen nedopeče, září nedovaří. Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
  • ZÁŘÍ - Bouřka v září - sníh v prosinci. Co srpen nedopeče, září nedovaří. Je-li na podzim mnoho trnek, bude příští rok mnoho žit.

Jan Werich:
Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.


Ladislav Muška:
Mezí tím, kdo se opíjí láskou a kdo alkoholem, je jediný rozdíl. Alkoholik zůstává věrný své značce.


Jára Cimrman: Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích.


Polynéská přísloví: Chceš-li být šťasten jeden den, zabývej se milenkou; chceš-li být šťasten jeden rok, zabývej se ženou; chceš-li být šťasten celý život, zabývej se zahradou.


Čínská přísloví: Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.


Honoré De Balzac: Vzpomínky nám zkrášlují život, ale jen zapomínání ho činí snesitelným.


Josef Čapek: Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých.


Marina Cvetajevová: Spravedlnost je vlak, který má, bohužel, vždycky zpoždění.


Friedrich Nietzsche: V každém pravém muži je skryto dítě. To si chce hrát. - Pravý muž chce dvojí: nebezpečí a hru. Proto touží po ženě, protože ona je tou nejnebezpečnější hračkou.

Račínské pohádky

aneb čtení pro malé i velké

 

PIJÁČEK

( Petra Kubíčková B. )

 

Malé vodnické stvoření, co rybičkám život koření,

sedává hned u stavidla, kde nekotví žádná plavidla.

 

Po něm má rybníček jméno, péče o vodičku, jeho krédo,

čistá z Příhona pramení, není pokrytá žabincem.... zelení.

 

Na větvích kaštanu sedává, při měsíčku žabám nadává,

že pět mají jako Kája Gott, že nedá se poslouchat falešných not.

 

Jináč celkem klidné, dobré  povahy, čisté má doma podlahy,

zelený šos, na kloboučku mašle, na trable kapříku nikdy nekašle.

 

Dušičky pilně střádá, pitlákům osolit nic se neváhá,

rybníček maličký jeho je svět, hladinu zdobí leknínů květ.

 

Pro romantické večery, pro posezení s přáteli,

.....je u Pijáčku krásně, skládají se lehce básně.

 

A vodníček v tiché společnosti, když veselí se neznámí hosti,

osudům různým naslouchá a srdcím  lásku  ponouká.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názory čtenářů se nemusí shodovat s názorem lidí, kteří přispívají do tohoto občasníku, dále vydavatelů.

Za případné chybné informace se předem omlouváme, neboť nelze docílit toho, být neomylní.

Pokud má někdo zájem o gratulaci blízké osobě, či jinou propagaci, rádi uveřejníme jeho příspěvek, je samozřejmé, že se k blahopřáním připojíme.

Srdečně děkujeme za pomoc, drobný sponzoring a příspěvky od všech lidí dobré vůle, bez kterých by toto a další vydání nejspíš nebylo.