Jdi na obsah Jdi na menu
 


Občasník 1.

13. 11. 2009

Račínský občasník

1. číslo, červenec - 2009

 

Názory čtenářů se nemusí shodovat s názorem lidí, kteří přispívají do tohoto občasníku, dále vydavatelů, za případné chybné informace

se předem omlouváme, neboť nelze docílit toho, být neomylní.

Právo na veškeré informace, fotografie, články si vyhrazují pouze autoři, kteří bez písemného potvrzení nesouhlasí s jejich další distribucí, propagací a písemným šířením. Pokud má někdo zájem o gratulaci blízké osobě, či jinou propagaci např. firemní reklamy a další, rádi uveřejníme jeho gratulaci, je samozřejmé, že se k ní připojíme, případně firmu  rádi uveřejníme, upozorníme na ni.

 

 

Srdečně zdravím všechny lidičky, případné návštěvníky malé obce Račín.

Jelikož jsem byla opakovaně požádána některými starousedlíky, ale i nově příchozími o vydávání čehosi o dění v naší obci,  dovoluji si na své náklady vydat 1. Račínský občasník, který bude informovat o událostech, které stojí  za zmínku, o minulosti a přítomnosti, případných akcích, či jiných skutečnostech, které k životu na vesnici prostě patří, pro pestrost bude obsahovat různorodé nápady, návody a další. Věřím, že se má snaha něco zachovat pro příští generace vyplatí.

Také patří poděkování všem, kteří o 1. vydání zasloužili a přispěli.

Budu potěšena Vašimi náměty, informacemi, které mi můžete osobně předat, případně zanechat v poštovní schránce č.p. 6, či v místní Račínské hospůdce. Anonymní příspěvky nebudou vytištěny, ani na ně nečekejte žádnou odezvu.

Termín a vytištění příštího čísla Vám prozatím sdělit nemohu, nechte se prosím překvapit, ale určitě vyjde.

 

S přáním příjemného čtení Petra Kubíčková Balcarová a spol. bez r. o. .

 

Něco o Račíně část 1.

 

   Obec ukrytá mezi hlubokými lesy, v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, v nadmořské výšce 650 m n.m.. Osada poměrně mladá, první písemné zmínky z roku 1654. O více jak 350 let dříve psal cisterciácký mnich Jindřich Řezbář v žďárském klášteře Croniku Domus Sarensis, Velké Dářko zdobilo tento kraj již téměř 180 let. Nejbližší vesnice jsou Polnička, Radostín, Velká Losenice, Vepřová. Horopisně s okolím náleží k vrchům Žďárským, je rozložena na JZ svahu Steinhublu, česky Kamenný vrch.

   Kde se Račín vzal? Co přimělo zakladatele usadit se v tak půvabném místě, ale pro tehdejší život pro hospodaření náročných podmínkách? Dostáváme se na tenký led dohadů

a konstrukcí. Indicie jsou poměrně silné. V roce 1648, tj. 6 let před zápisem v Berních rulách končila vestfálským mírem třicetiletá válka. Období pro celou Evropu, ale i pro zdejší kraj nejkrutějších strádání, nejistoty a snah o holé přežití. Panství Polná, kam původně zdejší oblast patřila, byla v roce 1625 komisí pro královskou komoru zkonfiskována jako majetek stavovské šlechty poražené na Bílé Hoře v bitvě. Jmenovitě se jednalo o zámek a město Polnou, Přibyslav, pustý hrad Ronov, městečko Borová, vsi Sázava, Velká Losenice i s jejich hamry a další. To však byl počátek, následovaný nekonečnými vpády, drancováním žoldnéřských vojsk všech válčících stran. Zhruba posledních deset let války v našich končinách operovala, krutě místní postihovala švédská vojska. Žďárský klášter, stejně jako mnoho okolních vsí byl vypálen a vydrancován, obyvatelstvo se ukrývalo v okolních lesích. Bída byla všeobecná, vyhladovělá vojska plenila na co přišla, osévala se tedy lesní políčka a  mýtiny, často na místech, kde se pálívalo v milířích dřevěné uhlí pro místní hamry.

   A právě jedním z takových míst mohl být dnešní Račín.............................pokračování příště.

(zdroj - Písání vybrané ze vzpomínek, kronik a knih pamětních na obec Račín, vydané Obecním úřadem v Račíně, 25. června 2005, případně další možnost nahlédnutí do neoficiální pamětní knihy

u Kubíčků)

Pozvání pro návštěvníky obce

 

Bezpochyby největším lákadlem naší malebné vesničky je socha raka u rybníka Jordán mistra M. Olšiaka, který ji zhotovil teprve v loňském roce, také množství různobarevných leknínů na hladinách místních rybníků. V obci lze však naleznout i jiné zajímavosti např. památník odboje, či památnou lípu. Nachází se zde dvě dětská hřiště a  hřiště určené pro míčové hry.                           

Okolí naší malé vesničky je opravdu nádherné a stojí za to, ho projít.

Občerstvit se a odpočinout si mohou návštěvníci v Račínské hospůdce, či v hotelu Račín.

Události ve zkratce od začátku roku 2009

 leden – únor 2009

 

 • Na webových stránkách www.obecracin.cz  přibyly fotografie z leteckého pohledu na naší vesnici, také pár foto z obecních akcí.
 • Hodně sněhu napadlo až měsíci únoru, který během svého konce přinesl rapidní oteplení

             a lokální nebezpečí záplav.

 • Ochotně a dobrovolně pomohli vyhazováním sněhu pánové Jan a František Zachovi, Zdenek Pfaur udržovat prostranství autobusových zastávek. Prostranství a parkoviště před hotelem nechal na své náklady vyhrnout pan Ing. Z. Čižinský. Ostatní komunikace zajišťovalo místní zastupitelstvo.
 • Proběhla veřejná schůze ohledně schválení územního plánu obce Račín v prostorách obecní budovy, převážné většině námitkám vyhověno nebylo, neboť příslušné orgány se změnou v územním plánu nesouhlasí. (zdroj - informační tabule OÚ Račín) 
 • Byla podána žádost na Krajský úřad v Jihlavě o dotaci na realizaci stavby „Obecní splaškové kanalizace a ČOV Račín“. (zdroj – starosta J. Subý, Novinky)
 • Aktuální počet obyvatel obce Račín je 99 občanů.
 • Obecní zastupitelstvo žádá o to, aby občané Račína důsledně vyhazovali různé komodity do správných kontejnerů na tříděný odpad, s čímž souhlasíme a připojujeme se také, aby se přidali  i návštěvníci – chataři a chalupáři naší obce. Předem díky.

 březen – duben 2009

 

 • V prostorách Račínské hospůdky se uskutečnil 1. ročník Pyžamové párty, k poslechu a tanci hrál skvěle Jan Pozler, počet účastníků z loňska vzrostl, atmosféra byla báječná. Tancovalo se až téměř do rána.
 • Sníh z Račína se vezl do Polabí. Díky teplotním rekordům se sníh až o velikonočním víkendu poroučel, což připadlo letos na 11. – 12. 4. 2009.
 • Obec byla po západu slunce ponořena do černočerné tmy, nesvítilo pouliční osvětlení, závada byla koncem dubna odstraněna.
 • Jarní úklid byl letos naplánován na víkend v období Velikonoc, někteří obyvatelé si proto uklidili před svými domovy předčasně, aby se mohli plně věnovat tomuto svátku. Za účast všech patří právoplatné díky.
 • Počasí bylo rozmanité, zatímco březnu vévodilo spíše aprílové počasí, v dubnu byla průměrná teplota nad normál. Koncem dubna byly v plném rozkvětu ovocné stromy, narcisy, tulipány, dokonce rododendrony, byl to měsíc plný slunce.
 • O velikonočním pondělí chodilo mnoho hodovníků od nejmladších, po nejstarší . Vajíčka byla rozmanitá, malovaná ručně s ozdobnými prvky. V občerstvení se pro příchozí hospodyně stavení od stavení lišila. Pánové si opravdu přišli na své.
 • Orion tým projížděl Račínem, výhra byla předána.
 • Pálení čarodějnic proběhlo opět pod záštitou dobrovolných hasičů, k vidění byly malé čarodějky, ale i veliké čarodějnice. K opékání byly připraveny párky a klobásky, žízeň zahnal čajík. Poděkování si zaslouží nejen hasiči, ale také Ti, kteří se na přípravě této akce podíleli   a následně uklízeli, zde nutno zmínit celou rodinu Veselových.

 květen – červen 2009

 

 • V předvečer 1.máje byla místními muži za místní hospůdkou, na obecním pozemku vztyčena májka, na kterou byl zavěšen věnec, který společnými silami vytvořily paní Emilie  Zachová s dcerou Liduškou. Byla to chlouba naší obce, bohužel však v ranních hodinách dne 6. 5. 09 májka padla, neboť nebylo v silách místních ji uhlídat. K tomuto činu se později přiznali dva pánové z blízké obce Polnička.
 • Lumpárny provedené provozovatelům Račínské hospůdky by se neměly opakovat. Jakýsi vtipálek snad z pouhé klukoviny, či nerozvahy povypustil provozovatelům místní hospůdky kola u osobního automobilu, kterým v noci cestovali, dále v nestřeženém okamžiku vypojil ze zásuvky v místnosti restaurace mrazák, tato záležitost nebyla hlášena Policii ČR, za což by měl být vinník vděčen a uvědomit si, že příště mu to tak snadno projít nemusí a za svoje jednání si ponese patřičné následky.
 • Hospůdka roku v soutěži v deníku Vysočina skončila z 26 přihlášených na pěkném třetím místě. Gratulujeme.
 • Sečení obecních pozemků a následného úklidu se ke konci května dobrovolně zúčastnili : Jaromír Halouska, Honza Zach, Jára Mašek s kamarádem Lukášem, manželé Uhlířovi a další, náleží jim poděkování za úpravu a příjemnější vzhled Račína.
 • Začátkem června oslavil místní dobrovolný hasič J. Halouska krásných 50 let, přejeme mu všichni pevné zdraví, plnou náruč lásky a od kominíčka štěstí, nechť je tu mezi námi ještě dlouhá a dlouhá léta.
 • Termín oslav, soutěží a radovánek ku příležitosti Dětského dne byl díky nepřízni počasí několikrát odsunut. Nakonec se tato akce konala až 14. 06. 2009. Zastupitelstvo zhodnotilo úspěch akce za zdárný, nicméně mezi zúčastněnými došlo i ke drobnému konfliktu, který nutno připomenout, a to z důvodu – zamyslete se vážení, nebylo by lépe pokusit se býti na sebe milejší a k sobě tolerantnější. Věřím, že vše jde, když se chce, je pravdou, že pokud je něco nespravedlivé, je třeba se ohradit, ale na druhou stranu, jsme tady na tomto světě jako na návštěvě, nikdo neví jak dlouhou má čáru života a proč si ho tento čas kazit, lépe je ho za dobře prožít a na spory zapomenout, či se jich pro příště vyvarovat.
 • Volby do Evropského parlamentu konané dne 5. – 6. 6. 2009 vyhrála v Račíně ODS, za ní se umístila KDU-ČSL, KSČM, Suverenita, ČSSD, Strana svobodných občanů, zúčastnilo se 33 voličů, platných hlasů bylo 32, tj. 38,55%. (zdroj – informační tabule OÚ)
 • Dne 27. 06. 2009 se uskutečnil již V. Ročník Račínské lávky, kde mohli opět soutěžit místní i přespolní na přejezdu přes dřevěná prna Račínské lávky. Rok od roku přibývá odvážlivců, odměna čekala opět na tři nejlepší z nich, jak místní, tak přespolní. Bylo opravdu na co se dívat, dokonce padlo i ocenění za odvážlivce a nej.......pád. Překvapením bylo vystoupení dvojce Pata a Mata, která vyčarovala všem úsměv na tváři.
 • Deník Vysočina – Sekerou a dlátem dává tvar tvrdému dřevu. Tento článek o obdivuhodném umění pana Jaroslava Břečky  v místním regionálním deníku určitě zaujal nejednoho čtenáře. Tento člověk se může pochlubit galerií přímo pod širým nebem v Račíně, ale také dalšími uměleckými kousky u penzionů a zahradních restaurací na Vysočině.
 • Dokončena byla stavba dřevěného hradu pro děti na pozemku rodiny Leopoldovi, o kterou se zasloužil Luboš Šturc, společně s Ondřejem Mičkou. Tato stavba skrývá mnoho překvapivých detailů, za povšimnutí stojní i erb a nápaditost tohoto díla.
 • Fotografie z dění, akcí a společenského života v Račíně je možno shlédnout na nástěnce v Račínské hospůdce.

 

červenec 2009

·         Dne 11. 07. 2009 se uskutečnila v prostorách hospůdky Klobouková párty. K vidění byly dámské, pánské, noblesní, sportovní, vojenské, bačovské a další klobouky. Opět se tančilo, jedlo i pilo téměř až do svítání.     

      Místní chalupář z Račína pan Jan Hanuš (brněnský rodák) vystavuje ve staré žďárské radnici. Umění tohoto človíčka je možnost naleznout na internetových stránkách www.totonenifoto.cz.

·         Možnost získat zdarma reklamní tričko s nápisem Region 87,9 Český rozhlas měli lidé, kteří se dne  22. 07. 2009 pohybovali na prostranství u autobusových zastávek.

·         Počasí bylo v tomto i předchozím měsíci nestálé, přineslo množství přívalových dešťů      a srážek na celém území ČR, ochromeny byly tisíce domácností (povodněmi, bez elektr. proudu). V oblasti za Přibyslaví došlo k rozsáhlému polomu a škodám na majetku.

·         V okolních lesích roste hodně hub, jak hřibů pravých, růžovek, hřibů kovářů, tak se v hojném množství objevil také hřib satan, kterého neznalci sbírají, takže nadšení houbaři pozor, ať si nezkazíte třeba smaženici.

 A na co se těšit dále....?

 • Dne 15. 08. 2009 proběhne již III. ročník amatérských posádek dračích lodí na Velkém Dářku, na který samozřejmě nezapomene dorazit také posádka z Račína, která se bude snažit          o umístění „ na bedně“, nicméně není důležité vyhrát, nýbrž zúčastnit se, proto jim přejme mnoho sil a úspěchu v závodě. Za loňský rok vyhráli klucí tytul za nejlepší, nejoriginálnější úbor, který se pokusí letos obhájit, držme jim palce.
 • První víkend v září, tj. 5. 9. 2009 se uskuteční již několikátý ročník Blumo – račínského nohejbalu , je zapotřebí družstvo předem přihlásit, zaplatit příspěvek, za který bude k dispozici točené pivo a výborný domácí gulášek. Zájemci se mohou, přihlásit přímo u Miloše Blumy.
 • Během října dojde místními rybáři k výlovu rybníka Jordán.
 • Inspirace pro přípravu chutného jídla

   

  KUŘECÍ NUDLIČKY NA CELERU

   

  Suroviny :

  2 velká kuřecí prsa

  1/2 celeru

  2 velké cibule

  4 stroužky česneku

  grilovací koření, sůl

   

  Postup:

               Cibulku nakrájíme nadrobno a orestuje na troše oleje, přidáme nahrubo nastrouhaný celer, krátce podusíme a přidáme kuřecí maso nakrájené na jemné nudličky. Posypeme lehce grilovacím kořením a osolíme, pak přidáme lisovaný česnek. Lehce podléváme vodou a dusíme do změknutí. Zaprášíme asi 2 lžícemi polohrubé mouky.

               Podáváme s vařenými nebo opékanými bramborami.      

   

 

                                         Gratulace

Všem oslavencům přejeme hlavně a hlavně zdraví, mnoho sil , štěstí od kominíčka, plnou náruč lásky nejen od nejbližších, ale také od ostatních místních usedlíků a lidí, kteří přejí opravdu od srdce jen to nejlepší, pozitivní, nejhezčí

do dalších let.

 

 • paní Marie Veselá oslavila během února 70 let a paní Zdenka Klímová oslavila 80 let
 • pan Josef Zach oslavil v březnu 65 let
 • pan Jaroslav Kubíček na jaře oslavil 55 let
 • pan Jaromír Halouska oslavil v červnu 5O let a pan František Dvořák 60 let
 • srpnové aktuální gratulace pak míří k paní Věře Markové, slavit bude 50 let

             a pan Václav Veselý 75 let

 

 

Novinky, zajímavosti, sázky, rozhodně ne drby..........a když už, tak ať to stojí za to!

 

O posledním víkendu v měsíci červenci 2009 se vsadili o prase v místní hospůdce Míra Halouska a Jarda Kubíček s Ludvou Rautenkranzem, že prý za 24 hodin dojdou pěšky, bez použití dopravních prostředků z Račína do Brna (tj. + - 90 km ). Jak to celé dopadne..... to si přečtěte opět v příštím vydání Račínského občasníku. Vše je písemně stvrzeno, pravidla předem stanovená. Hoši, hodně sil a hlavně, ať nohy a kompas nezklamou J.

 

Něco pro zasmání...

 

 • Dva policisté neměli kde bydlet, a tak si koupili vyřazené spací vagóny. Za pár dnů se sešli a povídají si, jak si kdo bydlí. "Já to mám dobré," povídá první. "Akorát mám ve vagóně nápis 'Nekuřáci' a tak musím chodit kouřit ven." "Jé, ty se máš," říká druhý, "to já mám na záchodě cedulku 'Používat jen za jízdy', a než ten vagón roztlačím, tak se podělám."
 • Podnikatel našinec žije jako zločinec. Od ústrku k ústrku, jde mu náš stát po krku.
 • "Ať žije vláda! . . . . . Ale za svoje."
 • "Kamaráde, udělej pro mě něco, tady máš stovku a zajeď pro tchýni na nádraží." "A co, když tam nebude?" "Tak ti ještě kilo přidám!"
 • Když si jeptiška ve venkovské hospodě dávala už třetího frťana, všichni štamgasti jen zírali. Dokonce začali mít připomínky. Otočila se k nim a praví: "Tak vy si, synové Boží, myslíte, že jsem alkoholička? Nikoliv. To já jen z dobroty srdce. Matka představená má strašnou zácpu. Dám si tak ještě čtyři a až mě pak donesete do kláštera, určite se z toho posere!

              (zdroj – internetové stránky www. ......)

 

Pranostiky, citáty...

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče
.

 

Zig Ziglar:  Život je cenina a je udržitelný jen tak dlouho dokud má nějaký účel, který jej zhodnocuje.

Dick Francis: „Neopouštěj hospodu dokud čepují, neopouštěj téma, dokud je aktuální, neopouštěj ženu u domovních dveří.“

(zdroj – internetové stránky www.....)

A nakonec chvilka poezie

 

Moře

(Petra Kubíčková B.)

 

O útes vlna se rozpadá,

to moře do široka se rozkládá,

mohutné, mocné, obrovské,

spočítat vše v něm je nemožné.

 

Při bouři ukazuje svou sílu,

tu věřit v Boha dá víru,

když s lodí ze strany na stranu hází,

človíček maličký octne se v nesnázi.

 

Co pod hladinou moře ukrývá,

to nikdo neví, jsou to plavidla...

....různé poklady celého světa,

co může to být, neobsáhne jedna věta.

 

Prostě tajemné, hluboké, nestálé,

plout směrem ke dnu je věru nesnadné,

dosáhnout mnohdy se ho nedá,

bez úspěchu je ten, kdo hledá.

 

Té soli v něm je dosti, ono léčí šrámy na duši i zlosti.

Nikdy neutichající, nádherné, nikdy spící, ... je pohledné.